Our Blog

0

Modèle OSI jest modelem przygotowanym z myślą o tworzeniu tzw. “otwartego systemu”, qui nie będzie należał do żadnej zamkniętej sieci. Szybki rozwla Sieci Internet opartej na modelu TCP/IP spowolnił Jednak znacznie jego wdrażanie. Mimo Tego udało się stodąc modèle OSI wdrożyć kilka istotnych protokołów. W przeciwieństwie do modelu TCP/IP, Składa się sur z siedmiu warstw: Wyróżniamy Trzy warstwy Górne, CZYLI warstwę aplikacji, prezentacji i sesji. Ich zadaniem jest Współpraca z oprogramowaniem realizującym zadania zlecane przez użytkownika systemu komputerowego. Tworzą un pewien interfejs, qui Pozwala na komunikację z warstwami niższymi. Ta sama warstwa realizuje Dokładnie odwrotne Zadanie w zależności OD kierunku votre danych. Przyjmijmy, że Dane przepływają w dół modelu OSI, Kiedy lzy OD użytkownika ne urządzeń sieciowych oraz w Leszkiem w przeciwnym wypadku. Stworzony w celu normalizacji Wzorcowy modèle połączeń dla Systemów otwartych (ISO/OSI-z ang.

Modèle de référence d`interconnexion de systèmes ouverts). Modèle ISO OSI RM jest traktowany jako modèle Odniesienia (wzorzec) dla większości Rodzin protokołów komunikacyjnych. Podstawowym założeniem modelu jest podział Systemów sieciowych na 7 warstw (ang. Layers) współpracujących ze sobą w ściśle określony sposób. Został przyjęty przez ISO w 1984 Roku a najbardziej interesującym organem jest WSPOLNY Komitet powołany przez ISO/CEI, zwany Comité technique mixte 1-technologies de l`information (JTC1). Formalnie Dzieli się jeszcze na podkomitety SC. warstwa fizyczna, w postaci określonej przez Model referencyjny OSI, Składa się ze wszystkich procesów, mechanizmów, Electronics oraz protokołów, które potrzebne są urządzeniu obliczającemu w celu wysłania i odbierania binarnych strumieni danych. W specyfikacji warstwy fizycznej Technologii LAN zamieszczone są oczekiwania odnośnie wydajności nośnika łączącego komunikujące się ze sobą urządzenia. Modèle Jednak nie określa samego rodzaju nośnika. Modèle OSI definiuje jakie zadania oraz rodzaje danych mogą być przesyłane między warstwami w całkowitym oderwaniu OD ich fizycznej i algorytmicznej realizacji, CZYLI zakłada istnienie warstw abstrakcji w Medium transmisyjnym, sprzęcie oraz oprogramowaniu i wokół tych warstw orientuje specyficzne dla nich Protokoły, realizowane przez te Protokoły Usługi świadczone wyższym warstwom oraz posiadane interfejsy, umożliwiające dotarcie do warstwy przez Procesy z innych warstw.